طراحی دیجیتال پوستر تبلیغاتی

دیجیتال پینتینگ

صفحه اصلی > Portfolio > طراحی گرافیک > طراحی کاراکتر | تصویرسازی > طراحی دیجیتال پوستر تبلیغاتی

مشخصات پروژه

نام: طراحی دیجیتال پوستر تبلیغاتی
تاریخ پروژه: ۱۳۹۴

اجرا کننده: محمود جوادی

نرم افزارهای به کار گرفته شده :
Adobe Photoshop

از مجموعه نمونه کارهای :