بیلبورد شرکت LG

طراحی بیلبورد شرکتی برند

مشخصات پروژه

نام: طراحی بیلبورد شرکت LG

کارفرما: آقای کشاورزیان
تاریخ پروژه : ۱۳۹۴

اجرا کننده: اشکان آل هاشم

نرم افزارهای به کار گرفته شده :
Adobe Photoshop

از مجموعه نمونه کارهای :