بیلبورد مبین نت

عکاس و طراحی بیلبورد شرکت ISP

مشخصات پروژه

نام: طراحی بیلبورد مبین نت

کارفرما: آقای فرزین
تاریخ پروژه : ۱۳۹۰

اجرا کننده: اشکان آل هاشم
عکاس: امیر حسین یاوری

نرم افزارهای به کار گرفته شده :
Adobe Photoshop

از مجموعه نمونه کارهای :