بیلبورد تهیه غذای سورن

آشپزخانه مرکزی و تهیه غذا

مشخصات پروژه

نام: بیلبورد تهیه غذای سورن
اجرا کننده: اشکان آل هاشم
تاریخ: فروردین ۸۷
نرم افزارهای استفاده شده:
Illustration, Photoshop

توضیحات پروژه

….

از مجموعه نمونه کارهای :