ابری نت

شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت نامحدود

مشخصات پروژه

نام: کارت ویزیت ابری نت
اجرا کننده: اشکان آل هاشم
تاریخ: فروردین ۸۷
نرم افزارهای استفاده شده:
Illustration, Photoshop

توضیحات پروژه

….

از مجموعه نمونه کارهای :