طراحی کارت ویزیت شخصی سعید گل محمدی

سفارش انواع خدمات تبلیغاتی به راحتی یک خرید آنلاین
50

دکترای روانشناسی بالینی
دکترای مدیریت راهبردی کسب کار
نویسنده،مربی و مشاور سازمان های داخلی و بین المللی
رئیس هیات مدیره آکادمی بین المللی نگرش مثبت