لوگو نیلی وانیلی

مشخصات پروژه

نام: آرم نیلی وانیلی
اجرا کننده: امیرحسن فتحی
نرم افزارهای استفاده شده:
Illustration, Photoshop

توضیحات پروژه

از مجموعه نمونه کارهای :

آرم نیلی وانیلی