طراحی جلد کتاب آموزش مفاهیم ریاضی فرزانگان

سفارش انواع خدمات تبلیغاتی به راحتی یک خرید آنلاین
34

آموزش مفاهیم ریاضی فرزانگان براساس کتاب جدید
آموزش ریاضی به روش کانگورو
گامی تا فرزانگان
ششم ابتدایی
آموزش مطالب درسی به شکلی آسان و ساده به همراه مثال های متنوع جهت بالابردن فهم و یادگیری دانش آموز
سوالات امتحانی با پاسخ و بدون پاسخ
سوالات چهارگزینه ای فراتر از کتاب جهت یادگیری عمیق تر مفاهیم درسی به همراه پاسخ نامه تشریحی در جلدی مجزا
به همراه آموزش روش تدریس قابل استفاده برای معلمان واولیاء