ست اداری بیمه کارآفرین

صفحه اصلی > Portfolio > طراحی گرافیک > طراحی ست اداری > ست اداری بیمه کارآفرین

مشخصات پروژه

نام: طراحی ست اداری بیمه کارآفرین

اجرا کننده: اشکان آل هاشم
نمایندگی / کارفرما: آقای علی شیخ فندرسکی

نرم افزارهای به کار گرفته شده :
Adobe Photoshop

توضیحات پروژه

….

از مجموعه نمونه کارهای :