ست اداری فروشگاه گل داریوش

سفره عقد و فروشگاه گل داریوش

صفحه اصلی > Portfolio > طراحی گرافیک > طراحی ست اداری > ست اداری فروشگاه گل داریوش

مشخصات پروژه

نام: طراحی ست اداری فروشگاه گل داریوش

کارفرما: آقای داریوش رحیمی
تاریخ پروژه : ۱۳۸۷

اجرا کننده: اشکان آل هاشم

نرم افزارهای به کار گرفته شده :
Adobe Photoshop

از مجموعه نمونه کارهای :