صنایع غذایی گلستان عصاره

تولید کننده صنایع غذایی

مشخصات پروژه

نام: پوستر تبلیغاتی صنایع غذایی گلستان عصاره
اجرا کننده: اشکان آل هاشم
تاریخ: فروردین ۸۷
نرم افزارهای استفاده شده:
Illustration, Photoshop

توضیحات پروژه

….

از مجموعه نمونه کارهای :