چاپ اوراق اداری ایمان

چاپ مجموعه اوراق اداری دندانپزشکی

صفحه اصلی > Portfolio > خدمات چاپ > چاپ اوراق اداری ایمان

مشخصات پروژه

نام: چاپ اوراق اداری ایمان

اجرا کننده: واحد چاپ مجموعه طراحی آنلاین
ناظر  چاپ : اشکان آل هاشم
عکاس اوراق اداری : نفس خواجه

تاریخ: ۱۳۹۴

آیتم های چاپ شده:

• چاپ کارت ویزیت سلفون مات دورگرد دورو تیراژ ۱۰۰۰ تایی

• چاپ کارت اعتباری VIP با شماره عضویت برای بیماران با طلاکوب در تیراژ ۱۰۰۰تایی

• چاپ برگه ثبت پرونده بیماران روی مقوای کتان در تیراژ ۱۰۰۰ تایی

• چاپ سرنسخه پزشکی A5 با سرچسب در تیراژ ۲۰۰۰ تایی

از مجموعه نمونه کارهای :