چاپ اوراق اداری تشریفات پدیده

چاپ مجموعه اوراق اداری شرکت خدماتی و تشریفاتی

صفحه اصلی > Portfolio > خدمات چاپ > چاپ اوراق اداری تشریفات پدیده

مشخصات پروژه

نام: چاپ اوراق اداری تشریفات پدیده

اجرا کننده: واحد چاپ مجموعه طراحی آنلاین
ناظر  چاپ : اشکان آل هاشم
عکاس اوراق اداری : نفس خواجه

تاریخ: ۱۳۹۳

آیتم های چاپ شده:

• چاپ کارت ویزیت لیمینیت مات

• چاپ بروشور لیفلت ۳ لت

• چاپ تابلوی سردر فروشگاه

• چاپ تابلوهای داخل شرکت

• چاپ بدج سینه همه پرسنل شرکت

• چاپ کاتالوگ منوی تشریفات

از مجموعه نمونه کارهای :