چاپ اوراق داری پیام گستر

چاپ مجموعه اوراق اداری کانون تبلیغاتی پبام گستر

صفحه اصلی > Portfolio > خدمات چاپ > چاپ اوراق اداری پیام گستر

مشخصات پروژه

نام: چاپ اوراق داری پیام گستر

اجرا کننده: واحد چاپ مجموعه طراحی آنلاین
ناظر چاپ : اشکان آل هاشم
عکاس اوراق اداری : نفس خواجه

تاریخ: سال ۹۴

آیتم های چاپ شده:

• چاپ سربرگ A4 و A5 با سرچسب

• چاپ پاکت نامه ملخی

• چاپ کارت ویزیت لمینیت مات دورو

از مجموعه نمونه کارهای :