طراحی تراکت باشگاه آرتین

سفارش انواع خدمات تبلیغاتی به راحتی یک خرید آنلاین
7

باشگاه بدنسازی وتناسب اندام آرتین
با مربیگری احسان حبیبی نسب
کارشناس ارشد فیزیولوژی تغذیه ورزش
مربی رسمی پرورش اندام فدراسیون کشور
گواهینامه تخصصی سیستم های نوین تمرین و برنامه نویسی
گواهینامه طراحی تخصصی سیکل های سالیانه تمرین با وزنه
گواهینامه کار با دستگاه بدنسازی
گواهینامه کار با دستگاه و طراحی تمرین