طراحی تراکت باشگاه آرتین

سفارش انواع خدمات تبلیغاتی به راحتی یک خرید آنلاین
43

باشگاه بدنسازی وتناسب اندام آرتین
با مربیگری احسان حبیبی نسب
کارشناس ارشد فیزیولوژی تغذیه ورزش
مربی رسمی پرورش اندام فدراسیون کشور
گواهینامه تخصصی سیستم های نوین تمرین و برنامه نویسی
گواهینامه طراحی تخصصی سیکل های سالیانه تمرین با وزنه
گواهینامه کار با دستگاه بدنسازی
گواهینامه کار با دستگاه و طراحی تمرین