تراکت جوانه

مشخصات پروژه

نام: تراکت جوانه

اجرا کننده: امیرحسین فتحی
نرم افزارهای استفاده شده:
Illustration, Photoshop

توضیحات پروژه

….

از مجموعه نمونه کارهای :

تراکت جوانه