ریحانه رضاشاطری

Reyhaneh RezaShateri

Graphic Designer

ریحانه کارشناسی نقاشی خونده و طراحی گرافیک کامپیوتری رو بصورت علمی و تجربی طی سالهای مختلف یاد گرفته. دختر فهمیده و عاقلی هست و به تحلیل مسائل مختلف علاقمنده. عاشق سفر و گردشگریه و اوقات فراغتش رو کتاب زیاد میخونه. طراح گرافیست حرفه ای و با اخلاقیه و در عین آرامشی که همیشه داره، با سرعت عمل بالا کار میکنه و خروجی خوبی ارائه میده.

بیوگرافی

ریحانه کارشناسی نقاشی خونده و طراحی گرافیک کامپیوتری رو بصورت علمی و تجربی طی سالهای مختلف یاد گرفته. دختر فهمیده و عاقلی هست و به تحلیل مسائل مختلف علاقمنده. عاشق سفر و گردشگریه و اوقات فراغتش رو کتاب زیاد میخونه. طراح گرافیست حرفه ای و با اخلاقیه و در عین آرامشی که همیشه داره، با سرعت عمل بالا کار میکنه و خروجی خوبی ارائه میده.