قوانین حق نشر ( Copyright )

استفاده شما از خدمات مجموعه طراحی آنلاین به منزله قبول کلیه شرایط حق نشر مندرج در این صفحه می باشد.

محتویات این صفحه در هر زمانی قابل تغییر است و این حق برای «طراحی آنلاین» محفوظ بوده که بدون اطلاع و هماهنگی قبلی، اقدام به بروزرسانی و یا تغییر در محتوای این صفحه کند. کاربران موظف هستند که به صورت دوره ای به این صفحه مراجعه کرده تا از تغییرات احتمالی در قوانین حق نشر آگاه شوند.

طراحی گرافیک
شما تضمین میکنید که تمامی متون، تصاویر گرافیکی، تصاویر عکاسی شده، طراحی ها، لوگوها و مارک‌های تجاری و دیگر مواردی که در اختیارمان قرار داده اید و قرار است در طراحی آیتم های تبلیغاتی شما از آنها استفاده شود، متعلق به خود شما بوده و یا امتیاز استفاده از آنها را در اختیار دارید.
همچنین حقوقی نیز برای ما در نظر گرفته شده است که خود به خود اعمال خواهد شد. این حقوق به قرار ذیل است:
ما مایلیم که نمونه کارهایمان را به مشتریان بالقوه خود نشان دهیم و نام مچموعه شما را به عنوان یکی از مشتریان خود ذکر کنیم. این حق برای ما محفوظ است که طرح های گرافیکی شما را نیز به عنوان یکی از نمونه کارهای خود به دیگران معرفی کنیم، درباره‌ی پروژه شما مطلب بنویسیم و در محیط وب منتشر کنیم و یا حتی طراحی انجام شده برای شما را در کتاب هایی که می‌نویسیم و یا ترجمه می‌کنیم، بیاوریم. همچنین این حق را نیز داریم که در گوشه ای از طراحی شما، نام مجموعه خود را به همراه لوگویی کوچک بصورتی که قابل خواندن باشد قرار دهیم، بطوری که به طرح اجرا شده برای شما لطمه ای نزند. شما حق ندارید کاری را که توسط تیم ما انجام شده است را به نام اشخاص یا شرکت دیگری معرفی کنید.

چاپ
شما تضمین میکنید که تمامی متون، تصاویر گرافیکی، تصاویر عکاسی شده، طراحی ها، لوگوها و مارک‌های تجاری و دیگر مواردی که در اختیارمان قرار داده اید و قرار است برای شما به چاپ برسد، متعلق به خود شما بوده و یا امتیاز استفاده از آنها را در اختیار دارید.
همچنین حقوقی نیز برای ما در نظر گرفته شده است که پس از چاپ، خود به خود اعمال خواهد شد. این حقوق به قرار ذیل است:
ما مایلیم که نمونه کارهایمان را به مشتریان بالقوه خود نشان دهیم و نام مچموعه شما را به عنوان یکی از مشتریان خود ذکر کنیم. این حق برای ما محفوظ است که نمونه چاپ شده سفارش شما را نیز به عنوان یکی از نمونه کارهای خود به دیگران معرفی کنیم، درباره‌ی پروژه شما مطلب بنویسیم و در محیط وب منتشر کنیم و یا حتی سفارش چاپ شده شما را در کتاب هایی که می‌نویسیم و یا ترجمه می‌کنیم، بیاوریم. شما حق ندارید کاری را که توسط تیم ما انجام شده است را به نام اشخاص یا شرکت دیگری معرفی کنید.

طراحی سایت
شما تضمین می‌کنید که تمامی متون، تصاویر گرافیکی، تصاویر عکاسی شده، طراحی ها، لوگوها و مارک‌های تجاری و دیگر مواردی که در اختیارمان قرار داده اید و قرار است در طراحی سایتتان از آنها استفاده شود، متعلق به خود شما بوده و یا امتیاز استفاده از آنها را در اختیار دارید.
همچنین حقوقی نیز برای ما در نظر گرفته شده است که خود به خود اعمال خواهد شد. این حقوق به قرار ذیل است:
ما مایلیم که نمونه کارهایمان را به مشتریان بالقوه خود نشان دهیم. این حق برای ما محفوظ است که سایت شما را نیز به عنوان یکی از نمونه کارهای خود به دیگران معرفی کنیم، درباره‌ی این پروژه مطلب بنویسیم و در محیط وب منتشر کنیم و یا حتی نام سایت شما را در کتاب هایی که می‌نویسیم و یا ترجمه می‌کنیم، بیاوریم. همچنین این حق را نیز داریم که در داخل کدهای HTML به شکل Comment نام سایت خود و اشخاص فعال در پروژه شما را، ذکر کنیم و حتی لوگویی کوچک به همراه نام مجموعه را در زیر صفحات شما قرار دهیم که به سایت ما متصل شده است. شما حق ندارید کاری را که توسط تیم ما انجام شده است را به نام اشخاص یا شرکت دیگری معرفی کنید.