طراحی ساک دستی بیمه دی

مشخصات پروژه

نام: طراحی ساک دستی بیمه دی
اجرا کننده: اشکان آل هاشم
نرم افزارهای استفاده شده:
Illustration, Photoshop

توضیحات پروژه

طرح پیشنهادی بیمه دی ، شاپینگ بگ

از مجموعه نمونه کارهای :