ما در ایام قرنطینه، آنلاین هستیم، سفارش میپذیریم و پشتیبانی خدمات رو ارائه میدیم.

تیزر موشن گرافیک معرفی دیالیز صفاقی و مقایسه آن با دیالیز خونی

نام:
تیزر موشن گرافیک معرفی دیالیز صفاقی و مقایسه آن با دیالیز خونی
دسته بندی اصلی:
دسته بندی مشخص نشده است
دسته بندی فرعی:
دسته بندی مشخص نشده است
سایز های دیگر تصویر:
تصویر در سایز: 100x100 تصویر در سایز: 150x150 تصویر در سایز: 300x300 تصویر در سایز: 600x600 تصویر در سایز: 768x768 تصویر در سایز: کامل
توضیحات:
تیزر موشن گرافیک معرفی دیالیز صفاقی و مقایسه آن با دیالیز خونی