ست اداری فرین ایده

شرکت ایده پردازی و برنامه نویسی فرین ایده

مشخصات پروژه

نام: طراحی ست اداری فرین ایده

کارفرما: آقای ملک سادات و خانم الهامی
تاریخ پروژه : ۱۳۹۲

اجرا کننده: اشکان آل هاشم

نرم افزارهای به کار گرفته شده :
Adobe Photoshop

از مجموعه نمونه کارهای :