تعرفه های طراحی گرافیک

سفارش خدمات طراحی به صورت آنلاین
عنوان زمان اجرا : تعرفه سفارش
سفارش طراحی آگهی ۲ تا ۶ روز کاری
250,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی آگهی نامه تماس با شما حداکثر 2 روز کاری تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش طراحی استرابورد ۲ تا ۴ روز کاری
850,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی استند ۲ تا ۳ روز کاری
450,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی استوری اینستاگرام ۲ تا ۳ روز کاری
195,000 تومان
ثبت سفارش
طراحی آیکن هایلایت استوری - ۵ آیکن ۲ روز کاری
212,000 تومان
ثبت سفارش
طراحی آیکن هایلایت استوری - ۱۰ آیکن ۲ تا ۳ روز کاری
425,000 تومان
ثبت سفارش
طراحی آیکن هایلایت استوری - ۱۵ آیکن ۳ تا ۴ روز کاری
637,000 تومان
ثبت سفارش
طراحی آیکن هایلایت استوری - 20 آیکن 3 روز کاری
850,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی اسلاید سایت ۱ تا ۳ روز کاری
225,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی اسم – تک اسم فارسی ۵ تا ۸ روز کاری
250,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی اسم – دو اسم فارسی تلفیقی ۵ تا ۸ روز کاری
290,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی اسم – تک اسم لاتین ۵ تا ۸ روز کاری
200,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی اسم – دو اسم لاتین ۵ تا ۸ روز کاری
250,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی اسم – شعر یا متن پیچیده ۵ تا ۸ روز کاری
450,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی اسم – شعر یا متن ساده ۵ تا ۸ روز کاری
350,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی امضا – پلن بیزینس 7 الی 15 روز کاری
1,185,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی امضا – پلن اکونومی 7 الی 11 روز کاری
785,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی اوراق اداری - یکرو ۲ تا ۵ روز کاری
320,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی اوراق اداری - دورو 3 تا 6 روز کاری
355,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی اوراق حسابداری ۴ تا ۶ روز کاری
320,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی اینفوگرافیک 3 تا ۹ روز کاری تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش طراحی بدنه وسایل نقلیه ۳ تا ۶ روز کاری تماس میگیریم ! ثبت درخواست
طراحی برچسب روی شیشه فروشگاه بسته به طرح تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش طراحی برچسب سی دی ۳ تا ۵ روز کاری
550,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی برچسب کالا ۳ تا ۶ روز کاری
850,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی بروشور دو لت دو رو ۳ تا ۶ روز کاری
450,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی بروشور سه لت دو رو ۸ تا ۱۲ روز کاری
560,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی بروشور با ساختار اختصاصی ۱۲ تا ۱۸ روز کاری
860,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی بسته بندی ۷ تا ۱۰ روز کاری تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش طراحی بنر ۲ تا ۴ روز کاری
365,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی بنر سایت ۱ تا ۳ روز کاری
190,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی بنر شهری ۲ تا ۴ روز کاری
750,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی بیلبورد ۲ تا ۵ روز کاری
1,850,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پاکت نامه ملخی ۲ تا ۵ روز کاری
190,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پاکت نامه A5 ۲ تا ۵ روز کاری
180,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پاکت نامه A4 ۲ تا ۵ روز کاری
190,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پاکت نامه ملخی، A4، A5 ۳ تا ۵ روز کاری
455,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پاکت A3 ۱ تا ۳ روز کاری
255,000 تومان
ثبت سفارش
طراحی پرچم تبلیغاتی ۱ تا ۳ روز کاری
190,000 تومان
ثبت سفارش
طراحی پرونده پزشکی - یکرو 4 الی 6 روز کاری
255,000 تومان
ثبت سفارش
طراحی پرونده پزشکی - دورو 4 الی 6 روز کاری
275,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام ۲ تا ۳ روز کاری
190,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی کاور پست اینستاگرام ۲ تا ۳ روز کاری
220,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام – ۳ اسلایدی ۵ تا ۷ روز کاری
484,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام – ۵ اسلایدی ۷ تا ۹ روز کاری
778,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام – ۱۰ اسلایدی ۸ تا ۱۰ روز کاری
1,595,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام – ۲ اسلایدی ۴ تا ۶ روز کاری
323,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پازل ۳ قسمتی ۳ تا ۴ روز کاری
290,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پازل ۶ قسمتی ۴ تا ۷ روز کاری
490,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پازل ۹ قسمتی ۵ تا ۸ روز کاری
690,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پکیج ۵۰ عددی ۳۰ روز کاری
8,250,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پکیج ۱۰۰ عددی ۶۰ روز کاری
15,500,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پکیج ۲۰ عددی ۱۰ روز کاری
3,700,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پکیج 3۰ عددی ۱۰ روز کاری
5,250,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی قالب کاور اینستاگرام / یوتیوب ۲ تا ۳ روز کاری
255,000 تومان
ثبت سفارش
طراحی پست و استوری همسان اینستاگرام 1 الی 3 روز کاری
380,000 تومان 320,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست تلگرام – پست تبلیغاتی تصویری ۲ تا ۳ روز کاری
190,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست تلگرام – لوگوی کاور مرتبط با موضوع ۲ تا ۳ روز کاری تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش طراحی پست تلگرام ۲ تا ۳ روز کاری
190,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پوستر تبلیغاتی ۳ تا ۵ روز کاری
680,000 تومان 480,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پوستر هنری ۵ تا ۸ روز کاری
1,850,000 تومان 1,250,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پیکتوگرام – یک مورد ۳ تا ۶ روز کاری
450,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پیکتوگرام – مجموعه ۶ تایی ۵ تا ۸ روز کاری
3,750,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پیکسل بعد از بررسی تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش طراحی تابلو فروشگاهی ۳ تا ۵ روز کاری
380,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی تابلو نمایندگی ۴ تا ۶ روز کاری
580,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی تراکت دو رو ۲ تا ۳ روز کاری
299,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی تراکت یک رو ۲ تا ۳ روز کاری
245,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش تصویرسازی محیط یا جسم بعد از بررسی
2,350,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی تصویرسازی بعد از بررسی
4,500,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی تقویم دیواری سالیانه ۱ صفحه 2 تا ۷ روز کاری
650,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی تقویم دیواری فصلی 4 صفحه 2 تا ۷ روز کاری
1,400,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی تقویم دیواری ماهیانه ۱۲ صفحه 2 تا ۷ روز کاری
3,250,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی تقویم رومیزی ماهیانه یک رو ۱۳ صفحه 2 تا ۷ روز کاری
2,600,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی تقویم زیردستی سالانه ۱ صفحه 2 تا ۷ روز کاری
650,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی تقویم رومیزی ماهیانه دو رو ۲۵ صفحه 2 تا ۷ روز کاری
4,500,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی تمبر ۵ تا ۷ روز کاری تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش طراحی تندیس ۵ تا ۷ روز کاری تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش طراحی تی شرت ۳ تا ۵ روز کاری تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش طراحی جعبه - انواع مکعب ۴ تا ۷ روز کاری
2,800,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی جعبه - قالب برش اختصاصی ۷ تا ۱۱ روز کاری
3,400,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی جعبه - کارتن مادر محصولات - تک رنگ ۴ تا ۷ روز کاری
875,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی جعبه - کارتن مادر محصولات - تمام رنگی ۴ تا ۷ روز کاری
1,330,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی دعوتنامه 1 تا ۴ روز کاری
240,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی دفترچه‌ راهنما بسته به تعداد صفحات تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش طراحی رزومه بعد از بررسی تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش طراحی روزنامه ۷ تا ۱۰ روز کاری تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش طراحی ساک دستی بعد از بررسی
450,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی ساک دستی - سطح A بعد از بررسی
3,500,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی ست اداری – پکیج ۱ ۳ تا ۵ روز کاری
550,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی ست اداری – پکیج ۲ ۳ تا ۵ روز کاری
990,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی ست اداری – پکیج ۳ ۴ تا ۶ روز کاری
1,300,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی ست اداری – پکیج ۴ ۵ تا ۷ روز کاری
1,850,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی سربرگ ۲ تا ۴ روز کاری
190,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی سربرگ دو رو ۲ تا ۴ روز کاری
225,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی سررسید بعد از بررسی تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش طراحی سرنسخه ۲ تا ۴ روز کاری
190,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی عرشه پل ۲ تا ۵ روز کاری
2,600,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی فاکتور عمومی ۲ تا ۴ روز کاری
220,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی فاکتور اختصاصی 3 تا 6 روز کاری
350,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی فاکتور رسمی ۱ الی ۳ روز کاری
250,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی فاکتور دیجیتالی اکسل 1 تا 2 روز کاری
360,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی فولدر - از قالب های موجود ۲ تا ۴ روز کاری
350,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی فولدر - قالب برش اختصاصی ۳ تا ۶ روز کاری
1,750,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی فونت – نوع ۱ سه ماه تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش طراحی فونت – نوع ۲ سه ماه تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش طراحی فونت – نوع ۳ سه ماه تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش طراحی فونت - وب سه ماه تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش طراحی قالب استوری اینستاگرام - ۲ کاربرد متفاوت ۳ تا ۵ روز کاری
270,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی قالب استوری اینستاگرام - ۳ کاربرد متفاوت ۳ تا ۵ روز کاری
405,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی قالب استوری اینستاگرام ۲ تا ۴ روز کاری
225,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی قالب اینستاگرام ۲ تا ۴ روز کاری
330,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی قالب اینستاگرام - ۳ کاربرد متفاوت ۳ تا ۵ روز کاری
405,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی قالب اینستاگرام - ۲ کاربرد متفاوت ۳ تا ۵ روز کاری
270,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی قالب سایت بعد از بررسی تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش طراحی کاتالوگ – تعرفه پایه قالب کلی ۳ تا ۵ روز کاری
590,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی کاتالوگ - طراحی و چیدمان صفحات داخلی، گرافیکی - هر صفحه بسته به تعداد صفحات
225,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی کاتالوگ – طراحی و چیدمان صفحات داخلی، متنی - هر صفحه بسته به تعداد صفحات
150,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی کاراکتر اختصاصی ۷ تا ۱۰ روز کاری
3,750,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی کاریکاتور ۵ تا ۷ روز کاری
2,900,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی چهره ۳ تا ۶ روز کاری
1,900,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی کارت تبریک دو رو بعد از بررسی
259,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی کارت تبریک یک رو بعد از بررسی
190,000 تومان
ثبت سفارش
طراحی کارت گارانتی ۲ تا ۴ روز کاری
385,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی کارت ویزیت یک رو ۲ تا ۴ روز کاری
145,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی کارت ویزیت دو رو ۲ تا ۴ روز کاری
199,000 تومان
ثبت سفارش
طراحی کارت ویزیت برش اختصاصی 3 الی 5 روز کاری
259,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی کاور سی دی ۳ تا ۵ روز کاری
550,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی کاور موزیک – با تصویر ارسالی خواننده ۳ تا ۵ روز کاری
390,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی کاور موزیک – مفهومی و ایده محور ۴ تا ۷ روز کاری
550,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی کاور موزیک – حرفه ای همراه با ایده پردازی و عکاسی ۵ تا ۸ روز کاری
2,500,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی ساختار و شکل کلی جلد برای یک گروه کتاب ۳ تا ۵ روز کاری تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش طراحی ساختار و شکل کلی متن برای یک گروه کتاب ۳ تا ۵ روز کاری تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش طراحی جلد رو، پشت و عطف هر کتاب ۳ تا ۵ روز کاری
350,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی جلد رو، پشت و عطف هر کتاب با تصویرسازی ۱۰ تا ۱۵ روز کاری
4,500,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی گواهینامه ۳ تا ۵ روز کاری
425,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی لایت باکس ۱ تا ۳ روز کاری
790,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی لباس سازمانی ۱۰ تا ۱۵ روز کاری تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش طراحی لباس فرم ۱۰ تا ۱۵ روز کاری تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش طراحی لوح تقدیر بعد از بررسی تماس میگیریم ! ثبت درخواست
پیش‌سفارش طراحی لوگو ۳ تا ۵ روز کاری تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش طراحی لیوان تبلیغاتی بعد از بررسی
450,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی جلد، پشت جلد و ساختار داخلی مجله بعد از بررسی
3,750,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی و چیدمان صفحات داخلی، گرافیکی - هر صفحه بعد از بررسی
350,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی و چیدمان صفحات داخلی، متنی، خبری - هر صفحه بعد از بررسی
150,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی منوی رستوران - یک صفحه ای ۳ تا ۵ روز کاری
350,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی مهر خاتم درجه ۱ (دستنویس) 10 الی 15 روز کاری
999,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی مهر با لوگوی ارسالی شما ۲ تا ۳ روز کاری
190,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی مهر بدون لوگو ۳ تا ۵ روز کاری
225,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی مهر خاتم درجه ۲ (نرم افزاری) 4 تا 6 روز کاری
580,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی نشان سینه 1 تا ۵ روز کاری
190,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی هدایای تبلیغاتی بعد از بررسی تماس میگیریم ! ثبت درخواست
عنوان سفارش
سفارش طراحی آگهی
زمان اجرا : ۲ تا ۶ روز کاری
250,000 تومان
سفارش طراحی آگهی نامه
زمان اجرا : تماس با شما حداکثر 2 روز کاری
ثبت درخواست
سفارش طراحی استرابورد
زمان اجرا : ۲ تا ۴ روز کاری
850,000 تومان
سفارش طراحی استند
زمان اجرا : ۲ تا ۳ روز کاری
450,000 تومان
سفارش طراحی استوری اینستاگرام
زمان اجرا : ۲ تا ۳ روز کاری
195,000 تومان
طراحی آیکن هایلایت استوری - ۵ آیکن
زمان اجرا : ۲ روز کاری
212,000 تومان
طراحی آیکن هایلایت استوری - ۱۰ آیکن
زمان اجرا : ۲ تا ۳ روز کاری
425,000 تومان
طراحی آیکن هایلایت استوری - ۱۵ آیکن
زمان اجرا : ۳ تا ۴ روز کاری
637,000 تومان
طراحی آیکن هایلایت استوری - 20 آیکن
زمان اجرا : 3 روز کاری
850,000 تومان
سفارش طراحی اسلاید سایت
زمان اجرا : ۱ تا ۳ روز کاری
225,000 تومان
سفارش طراحی اسم – تک اسم فارسی
زمان اجرا : ۵ تا ۸ روز کاری
250,000 تومان
سفارش طراحی اسم – دو اسم فارسی تلفیقی
زمان اجرا : ۵ تا ۸ روز کاری
290,000 تومان
سفارش طراحی اسم – تک اسم لاتین
زمان اجرا : ۵ تا ۸ روز کاری
200,000 تومان
سفارش طراحی اسم – دو اسم لاتین
زمان اجرا : ۵ تا ۸ روز کاری
250,000 تومان
سفارش طراحی اسم – شعر یا متن پیچیده
زمان اجرا : ۵ تا ۸ روز کاری
450,000 تومان
سفارش طراحی اسم – شعر یا متن ساده
زمان اجرا : ۵ تا ۸ روز کاری
350,000 تومان
سفارش طراحی امضا – پلن ۱
زمان اجرا : 4 تا 8 روز کاری
149,000 تومان
سفارش طراحی امضا – پلن ۲
زمان اجرا : 4 تا 8 روز کاری
249,000 تومان
سفارش طراحی امضا – پلن ۳
زمان اجرا : 4 تا 8 روز کاری
399,000 تومان
سفارش طراحی امضا – پلن ۴
زمان اجرا : ۱۹ تا ۲۱ روز کاری
699,000 تومان
سفارش طراحی امضا – پلن ۵
زمان اجرا : ۲۲ تا ۲۵ روز کاری
899,000 تومان
سفارش طراحی امضا – پلن بیزینس
زمان اجرا : 7 الی 15 روز کاری
1,185,000 تومان
سفارش طراحی امضا – 2 ستاره
زمان اجرا : 7 الی 11 روز کاری
ثبت درخواست
سفارش طراحی امضا – 1 ستاره
زمان اجرا : 7 الی 11 روز کاری
ثبت درخواست
سفارش طراحی امضا – 3 ستاره
زمان اجرا : 7 الی 11 روز کاری
780,000 تومان
سفارش طراحی امضا – پلن اکونومی
زمان اجرا : 7 الی 11 روز کاری
785,000 تومان
سفارش طراحی اوراق اداری - یکرو
زمان اجرا : ۲ تا ۵ روز کاری
320,000 تومان
سفارش طراحی اوراق اداری - دورو
زمان اجرا : 3 تا 6 روز کاری
355,000 تومان
سفارش طراحی اوراق حسابداری
زمان اجرا : ۴ تا ۶ روز کاری
320,000 تومان
سفارش طراحی اینفوگرافیک
زمان اجرا : 3 تا ۹ روز کاری
ثبت درخواست
سفارش طراحی اینفوگرافیک - سطح C
زمان اجرا : 10 تا 12 روز کاری
3,000,000 تومان
سفارش طراحی اینفوگرافیک - سطح B
زمان اجرا : 14 تا 18 روز کاری
7,000,000 تومان
سفارش طراحی اینفوگرافیک - سطح A
زمان اجرا : ۱۹ تا ۲۳ روز کاری
13,500,000 تومان
سفارش طراحی بدنه وسایل نقلیه
زمان اجرا : ۳ تا ۶ روز کاری
ثبت درخواست
طراحی برچسب روی شیشه فروشگاه
زمان اجرا : بسته به طرح
ثبت درخواست
سفارش طراحی برچسب سی دی
زمان اجرا : ۳ تا ۵ روز کاری
550,000 تومان
سفارش طراحی برچسب کالا
زمان اجرا : ۳ تا ۶ روز کاری
850,000 تومان
سفارش طراحی برچسب کالا - سطح C
زمان اجرا : ۵ تا ۹ روز کاری
1,500,000 تومان
سفارش طراحی برچسب کالا - سطح B
زمان اجرا : ۸ تا ۱۱ روز کاری
3,000,000 تومان
سفارش طراحی برچسب کالا - سطح A
زمان اجرا : ۱۰ تا ۱۳ روز کاری
6,000,000 تومان
سفارش طراحی بروشور دو لت دو رو
زمان اجرا : ۳ تا ۶ روز کاری
450,000 تومان
سفارش طراحی بروشور سه لت دو رو
زمان اجرا : ۸ تا ۱۲ روز کاری
560,000 تومان
سفارش طراحی بروشور با ساختار اختصاصی
زمان اجرا : ۱۲ تا ۱۸ روز کاری
860,000 تومان
سفارش طراحی بسته بندی
زمان اجرا : ۷ تا ۱۰ روز کاری
ثبت درخواست
سفارش طراحی بسته بندی - سطح C
زمان اجرا : ۹ تا ۱۴ روز کاری
4,000,000 تومان
سفارش طراحی بسته بندی - سطح B
زمان اجرا : ۱۲ تا ۱۶ روز کاری
8,000,000 تومان
سفارش طراحی بسته بندی - سطح A
زمان اجرا : ۱۴ تا ۱۸ روز کاری
16,000,000 تومان
سفارش طراحی بنر
زمان اجرا : ۲ تا ۴ روز کاری
365,000 تومان
سفارش طراحی بنر سایت
زمان اجرا : ۱ تا ۳ روز کاری
190,000 تومان
سفارش طراحی بنر شهری
زمان اجرا : ۲ تا ۴ روز کاری
750,000 تومان
سفارش طراحی بیلبورد
زمان اجرا : ۲ تا ۵ روز کاری
1,850,000 تومان
سفارش طراحی پاکت نامه ملخی
زمان اجرا : ۲ تا ۵ روز کاری
190,000 تومان
سفارش طراحی پاکت نامه A5
زمان اجرا : ۲ تا ۵ روز کاری
180,000 تومان
سفارش طراحی پاکت نامه A4
زمان اجرا : ۲ تا ۵ روز کاری
190,000 تومان
سفارش طراحی پاکت نامه ملخی، A4، A5
زمان اجرا : ۳ تا ۵ روز کاری
455,000 تومان
سفارش طراحی پاکت A3
زمان اجرا : ۱ تا ۳ روز کاری
255,000 تومان
طراحی پرچم تبلیغاتی
زمان اجرا : ۱ تا ۳ روز کاری
190,000 تومان
طراحی پرونده پزشکی - یکرو
زمان اجرا : 4 الی 6 روز کاری
255,000 تومان
طراحی پرونده پزشکی - دورو
زمان اجرا : 4 الی 6 روز کاری
275,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام
زمان اجرا : ۲ تا ۳ روز کاری
190,000 تومان
سفارش طراحی کاور پست اینستاگرام
زمان اجرا : ۲ تا ۳ روز کاری
220,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – ۳ اسلایدی
زمان اجرا : ۵ تا ۷ روز کاری
484,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – ۵ اسلایدی
زمان اجرا : ۷ تا ۹ روز کاری
778,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – ۱۰ اسلایدی
زمان اجرا : ۸ تا ۱۰ روز کاری
1,595,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – ۲ اسلایدی
زمان اجرا : ۴ تا ۶ روز کاری
323,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پازل ۳ قسمتی
زمان اجرا : ۳ تا ۴ روز کاری
290,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پازل ۶ قسمتی
زمان اجرا : ۴ تا ۷ روز کاری
490,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پازل ۹ قسمتی
زمان اجرا : ۵ تا ۸ روز کاری
690,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پازل ۱۲ قسمتی
زمان اجرا : ۶ تا ۹ روز کاری
672,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پازل ۱۵ قسمتی
زمان اجرا : ۶ تا ۹ روز کاری
840,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پازل ۱۸ قسمتی
زمان اجرا : ۹ تا ۱۲ روز کاری
999,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پکیج ۵۰ عددی
زمان اجرا : ۳۰ روز کاری
8,250,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پکیج ۱۰۰ عددی
زمان اجرا : ۶۰ روز کاری
15,500,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پکیج ۲۰ عددی
زمان اجرا : ۱۰ روز کاری
3,700,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پکیج 3۰ عددی
زمان اجرا : ۱۰ روز کاری
5,250,000 تومان
سفارش طراحی قالب کاور اینستاگرام / یوتیوب
زمان اجرا : ۲ تا ۳ روز کاری
255,000 تومان
طراحی پست و استوری همسان اینستاگرام
زمان اجرا : 1 الی 3 روز کاری
380,000 تومان 320,000 تومان
سفارش طراحی پست تلگرام – پست تبلیغاتی تصویری
زمان اجرا : ۲ تا ۳ روز کاری
190,000 تومان
سفارش طراحی پست تلگرام – لوگوی کاور مرتبط با موضوع
زمان اجرا : ۲ تا ۳ روز کاری
ثبت درخواست
سفارش طراحی پست تلگرام
زمان اجرا : ۲ تا ۳ روز کاری
190,000 تومان
سفارش طراحی پوستر تبلیغاتی
زمان اجرا : ۳ تا ۵ روز کاری
680,000 تومان 480,000 تومان
سفارش طراحی پوستر هنری
زمان اجرا : ۵ تا ۸ روز کاری
1,850,000 تومان 1,250,000 تومان
سفارش طراحی پیکتوگرام – یک مورد
زمان اجرا : ۳ تا ۶ روز کاری
450,000 تومان
سفارش طراحی پیکتوگرام – مجموعه ۶ تایی
زمان اجرا : ۵ تا ۸ روز کاری
3,750,000 تومان
سفارش طراحی پیکسل
زمان اجرا : بعد از بررسی
ثبت درخواست
سفارش طراحی تابلو فروشگاهی
زمان اجرا : ۳ تا ۵ روز کاری
380,000 تومان
سفارش طراحی تابلو نمایندگی
زمان اجرا : ۴ تا ۶ روز کاری
580,000 تومان
سفارش طراحی تراکت دو رو
زمان اجرا : ۲ تا ۳ روز کاری
299,000 تومان
سفارش طراحی تراکت یک رو
زمان اجرا : ۲ تا ۳ روز کاری
245,000 تومان
سفارش تصویرسازی محیط یا جسم
زمان اجرا : بعد از بررسی
2,350,000 تومان
سفارش طراحی تصویرسازی
زمان اجرا : بعد از بررسی
4,500,000 تومان
سفارش طراحی تقویم دیواری سالیانه ۱ صفحه
زمان اجرا : 2 تا ۷ روز کاری
650,000 تومان
سفارش طراحی تقویم دیواری فصلی 4 صفحه
زمان اجرا : 2 تا ۷ روز کاری
1,400,000 تومان
سفارش طراحی تقویم دیواری ماهیانه ۱۲ صفحه
زمان اجرا : 2 تا ۷ روز کاری
3,250,000 تومان
سفارش طراحی تقویم رومیزی ماهیانه یک رو ۱۳ صفحه
زمان اجرا : 2 تا ۷ روز کاری
2,600,000 تومان
سفارش طراحی تقویم زیردستی سالانه ۱ صفحه
زمان اجرا : 2 تا ۷ روز کاری
650,000 تومان
سفارش طراحی تقویم رومیزی ماهیانه دو رو ۲۵ صفحه
زمان اجرا : 2 تا ۷ روز کاری
4,500,000 تومان
سفارش طراحی تمبر
زمان اجرا : ۵ تا ۷ روز کاری
ثبت درخواست
سفارش طراحی تندیس
زمان اجرا : ۵ تا ۷ روز کاری
ثبت درخواست
سفارش طراحی تی شرت
زمان اجرا : ۳ تا ۵ روز کاری
ثبت درخواست
سفارش طراحی جعبه - انواع مکعب
زمان اجرا : ۴ تا ۷ روز کاری
2,800,000 تومان
سفارش طراحی جعبه - قالب برش اختصاصی
زمان اجرا : ۷ تا ۱۱ روز کاری
3,400,000 تومان
سفارش طراحی جعبه - کارتن مادر محصولات - تک رنگ
زمان اجرا : ۴ تا ۷ روز کاری
875,000 تومان
سفارش طراحی جعبه - کارتن مادر محصولات - تمام رنگی
زمان اجرا : ۴ تا ۷ روز کاری
1,330,000 تومان
سفارش طراحی دعوتنامه
زمان اجرا : 1 تا ۴ روز کاری
240,000 تومان
سفارش طراحی دفترچه‌ راهنما
زمان اجرا : بسته به تعداد صفحات
ثبت درخواست
سفارش طراحی رزومه
زمان اجرا : بعد از بررسی
ثبت درخواست
سفارش طراحی روزنامه
زمان اجرا : ۷ تا ۱۰ روز کاری
ثبت درخواست
سفارش طراحی ساک دستی
زمان اجرا : بعد از بررسی
450,000 تومان
سفارش طراحی ساک دستی - سطح A
زمان اجرا : بعد از بررسی
3,500,000 تومان
سفارش طراحی ساک دستی - سطح C
زمان اجرا : بعد از بررسی
1,200,000 تومان
سفارش طراحی ساک دستی - سطح B
زمان اجرا : بعد از بررسی
2,500,000 تومان
سفارش طراحی ست اداری – پکیج ۱
زمان اجرا : ۳ تا ۵ روز کاری
550,000 تومان
سفارش طراحی ست اداری – پکیج ۲
زمان اجرا : ۳ تا ۵ روز کاری
990,000 تومان
سفارش طراحی ست اداری – پکیج ۳
زمان اجرا : ۴ تا ۶ روز کاری
1,300,000 تومان
سفارش طراحی ست اداری – پکیج ۴
زمان اجرا : ۵ تا ۷ روز کاری
1,850,000 تومان
طراحی ست اداری انتخابی
زمان اجرا : بعد از بررسی
ثبت درخواست
سفارش طراحی سربرگ
زمان اجرا : ۲ تا ۴ روز کاری
190,000 تومان
سفارش طراحی سربرگ دو رو
زمان اجرا : ۲ تا ۴ روز کاری
225,000 تومان
سفارش طراحی سررسید
زمان اجرا : بعد از بررسی
ثبت درخواست
سفارش طراحی سرنسخه
زمان اجرا : ۲ تا ۴ روز کاری
190,000 تومان
سفارش طراحی عرشه پل
زمان اجرا : ۲ تا ۵ روز کاری
2,600,000 تومان
سفارش طراحی فاکتور عمومی
زمان اجرا : ۲ تا ۴ روز کاری
220,000 تومان
سفارش طراحی فاکتور اختصاصی
زمان اجرا : 3 تا 6 روز کاری
350,000 تومان
سفارش طراحی فاکتور رسمی
زمان اجرا : ۱ الی ۳ روز کاری
250,000 تومان
سفارش طراحی فاکتور دیجیتالی اکسل
زمان اجرا : 1 تا 2 روز کاری
360,000 تومان
سفارش طراحی فولدر - از قالب های موجود
زمان اجرا : ۲ تا ۴ روز کاری
350,000 تومان
سفارش طراحی فولدر - قالب برش اختصاصی
زمان اجرا : ۳ تا ۶ روز کاری
1,750,000 تومان
سفارش طراحی فونت – نوع ۱
زمان اجرا : سه ماه
ثبت درخواست
سفارش طراحی فونت – نوع ۲
زمان اجرا : سه ماه
ثبت درخواست
سفارش طراحی فونت – نوع ۳
زمان اجرا : سه ماه
ثبت درخواست
سفارش طراحی فونت - وب
زمان اجرا : سه ماه
ثبت درخواست
سفارش طراحی قالب استوری اینستاگرام - ۲ کاربرد متفاوت
زمان اجرا : ۳ تا ۵ روز کاری
270,000 تومان
سفارش طراحی قالب استوری اینستاگرام - ۳ کاربرد متفاوت
زمان اجرا : ۳ تا ۵ روز کاری
405,000 تومان
سفارش طراحی قالب استوری اینستاگرام
زمان اجرا : ۲ تا ۴ روز کاری
225,000 تومان
سفارش طراحی قالب اینستاگرام
زمان اجرا : ۲ تا ۴ روز کاری
330,000 تومان
سفارش طراحی قالب اینستاگرام - ۳ کاربرد متفاوت
زمان اجرا : ۳ تا ۵ روز کاری
405,000 تومان
سفارش طراحی قالب اینستاگرام - ۲ کاربرد متفاوت
زمان اجرا : ۳ تا ۵ روز کاری
270,000 تومان
سفارش طراحی قالب سایت
زمان اجرا : بعد از بررسی
ثبت درخواست
سفارش طراحی کاتالوگ – تعرفه پایه قالب کلی
زمان اجرا : ۳ تا ۵ روز کاری
590,000 تومان
سفارش طراحی کاتالوگ - طراحی و چیدمان صفحات داخلی، گرافیکی - هر صفحه
زمان اجرا : بسته به تعداد صفحات
225,000 تومان
سفارش طراحی کاتالوگ – طراحی و چیدمان صفحات داخلی، متنی - هر صفحه
زمان اجرا : بسته به تعداد صفحات
150,000 تومان
سفارش طراحی کاراکتر اختصاصی
زمان اجرا : ۷ تا ۱۰ روز کاری
3,750,000 تومان
سفارش طراحی کاریکاتور
زمان اجرا : ۵ تا ۷ روز کاری
2,900,000 تومان
سفارش طراحی چهره
زمان اجرا : ۳ تا ۶ روز کاری
1,900,000 تومان
سفارش طراحی کارت تبریک دو رو
زمان اجرا : بعد از بررسی
259,000 تومان
سفارش طراحی کارت تبریک یک رو
زمان اجرا : بعد از بررسی
190,000 تومان
طراحی کارت گارانتی
زمان اجرا : ۲ تا ۴ روز کاری
385,000 تومان
سفارش طراحی کارت ویزیت یک رو
زمان اجرا : ۲ تا ۴ روز کاری
145,000 تومان
سفارش طراحی کارت ویزیت دو رو
زمان اجرا : ۲ تا ۴ روز کاری
199,000 تومان
طراحی کارت ویزیت برش اختصاصی
زمان اجرا : 3 الی 5 روز کاری
259,000 تومان
سفارش طراحی کاور سی دی
زمان اجرا : ۳ تا ۵ روز کاری
550,000 تومان
سفارش طراحی کاور موزیک – با تصویر ارسالی خواننده
زمان اجرا : ۳ تا ۵ روز کاری
390,000 تومان
سفارش طراحی کاور موزیک – مفهومی و ایده محور
زمان اجرا : ۴ تا ۷ روز کاری
550,000 تومان
سفارش طراحی کاور موزیک – حرفه ای همراه با ایده پردازی و عکاسی
زمان اجرا : ۵ تا ۸ روز کاری
2,500,000 تومان
سفارش طراحی ساختار و شکل کلی جلد برای یک گروه کتاب
زمان اجرا : ۳ تا ۵ روز کاری
ثبت درخواست
سفارش طراحی ساختار و شکل کلی متن برای یک گروه کتاب
زمان اجرا : ۳ تا ۵ روز کاری
ثبت درخواست
سفارش طراحی جلد رو، پشت و عطف هر کتاب
زمان اجرا : ۳ تا ۵ روز کاری
350,000 تومان
سفارش طراحی جلد رو، پشت و عطف هر کتاب با تصویرسازی
زمان اجرا : ۱۰ تا ۱۵ روز کاری
4,500,000 تومان
سفارش طراحی صفحه آرایی کتاب
زمان اجرا : بسته به تعداد صفحات
35,000 تومان
سفارش طراحی صفحه آرایی کتاب نوشتاری
زمان اجرا : بسته به تعداد صفحات
8,000 تومان
سفارش طراحی گواهینامه
زمان اجرا : ۳ تا ۵ روز کاری
425,000 تومان
سفارش طراحی لایت باکس
زمان اجرا : ۱ تا ۳ روز کاری
790,000 تومان
سفارش طراحی لباس سازمانی
زمان اجرا : ۱۰ تا ۱۵ روز کاری
ثبت درخواست
سفارش طراحی لباس فرم
زمان اجرا : ۱۰ تا ۱۵ روز کاری
ثبت درخواست
سفارش طراحی لوح تقدیر
زمان اجرا : بعد از بررسی
ثبت درخواست
سفارش طراحی لوگو تصویری
زمان اجرا : ۳ تا ۵ روز کاری
4,000,000 تومان
سفارش طراحی لوگو ترکیبی
زمان اجرا : ۳ تا ۵ روز کاری
5,000,000 تومان
سفارش بازسازی لوگو
زمان اجرا : بعد از بررسی
ثبت درخواست
سفارش طراحی لوگو - سطح C
زمان اجرا : ۶ تا ۱۴ روز کاری
3,500,000 تومان
سفارش طراحی لوگو - سطح B
زمان اجرا : 8 تا 17 روز کاری
7,000,000 تومان
سفارش طراحی لوگو - سطح A
زمان اجرا : 10 تا 21 روز کاری
14,000,000 تومان
سفارش طراحی لوگو نوشتاری
زمان اجرا : ۳ تا ۵ روز کاری
3,000,000 تومان
پیش‌سفارش طراحی لوگو
زمان اجرا : ۳ تا ۵ روز کاری
ثبت درخواست
سفارش طراحی لیوان تبلیغاتی
زمان اجرا : بعد از بررسی
450,000 تومان
سفارش طراحی جلد، پشت جلد و ساختار داخلی مجله
زمان اجرا : بعد از بررسی
3,750,000 تومان
سفارش طراحی و چیدمان صفحات داخلی، گرافیکی - هر صفحه
زمان اجرا : بعد از بررسی
350,000 تومان
سفارش طراحی و چیدمان صفحات داخلی، متنی، خبری - هر صفحه
زمان اجرا : بعد از بررسی
150,000 تومان
سفارش طراحی منوی رستوران - یک صفحه ای
زمان اجرا : ۳ تا ۵ روز کاری
350,000 تومان
سفارش طراحی منوی رستوران - سطح C
زمان اجرا : ۷ تا ۹ روز کاری
1,500,000 تومان
سفارش طراحی منوی رستوران - سطح B
زمان اجرا : ۱۱ تا ۱۵ روز کاری
3,000,000 تومان
سفارش طراحی منوی رستوران - سطح A
زمان اجرا : ۱۳ تا ۱۹ روز کاری
6,000,000 تومان
سفارش طراحی مهر خاتم درجه ۱ (دستنویس)
زمان اجرا : 10 الی 15 روز کاری
999,000 تومان
سفارش طراحی مهر با لوگوی ارسالی شما
زمان اجرا : ۲ تا ۳ روز کاری
190,000 تومان
سفارش طراحی مهر بدون لوگو
زمان اجرا : ۳ تا ۵ روز کاری
225,000 تومان
سفارش طراحی مهر خاتم درجه ۲ (نرم افزاری)
زمان اجرا : 4 تا 6 روز کاری
580,000 تومان
سفارش طراحی نشان سینه
زمان اجرا : 1 تا ۵ روز کاری
190,000 تومان
سفارش طراحی هدایای تبلیغاتی
زمان اجرا : بعد از بررسی
ثبت درخواست

لطفا برای کمک به بهبود خدمات مجموعه ما از طریق ستاره های رو به رو به ما رائ دهید.

تعداد: 176 - میانگین: 4.4 از ۵