تعرفه های خدمات صدا

ضبط صدا | تدوین صدا | میکس صدا | گویندگی | نریشن | هزینه گویندگی | دوبله | دوبلاژ | تعرفه میکس صدا

سفارش خدمات طراحی به صورت آنلاین
عنوان زمان اجرا : تعرفه سفارش
سفارش دوبله انیمیشن بعد از بررسی تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش دوبله فیلم سینمایی بعد از بررسی تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش دوبله سریال بعد از بررسی تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش کتاب صوتی بعد از بررسی تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش گویندگی فارسی به مینا نامنی بعد از بررسی تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش گویندگی فارسی به آرش جوان بعد از بررسی تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش گویندگی فارسی به نیکو بهجتی بعد از بررسی تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش گویندگی فارسی به بهمن هاشمیان بعد از بررسی تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش گویندگی فارسی به بهنام عباسیان بعد از بررسی تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش گویندگی فارسی به سعید اشرفی بعد از بررسی تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش گویندگی فارسی به محمود برات زاده بعد از بررسی تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش گویندگی انگلیسی به بهنام عباسیان بعد از بررسی تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش گویندگی ترکی بعد از بررسی تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش گویندگی عربی بعد از بررسی تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش میکس و مستر صدای گوینده بعد از بررسی تماس میگیریم ! ثبت درخواست
سفارش میکس و مستر موزیک بعد از بررسی تماس میگیریم ! ثبت درخواست
عنوان سفارش
سفارش دوبله انیمیشن
زمان اجرا : بعد از بررسی
ثبت درخواست
سفارش دوبله فیلم سینمایی
زمان اجرا : بعد از بررسی
ثبت درخواست
سفارش دوبله سریال
زمان اجرا : بعد از بررسی
ثبت درخواست
سفارش کتاب صوتی
زمان اجرا : بعد از بررسی
ثبت درخواست
سفارش گویندگی فارسی به مینا نامنی
زمان اجرا : بعد از بررسی
ثبت درخواست
سفارش گویندگی فارسی به آرش جوان
زمان اجرا : بعد از بررسی
ثبت درخواست
سفارش گویندگی فارسی به نیکو بهجتی
زمان اجرا : بعد از بررسی
ثبت درخواست
سفارش گویندگی فارسی به بهمن هاشمیان
زمان اجرا : بعد از بررسی
ثبت درخواست
سفارش گویندگی فارسی به بهنام عباسیان
زمان اجرا : بعد از بررسی
ثبت درخواست
سفارش گویندگی فارسی به سعید اشرفی
زمان اجرا : بعد از بررسی
ثبت درخواست
سفارش گویندگی فارسی به محمود برات زاده
زمان اجرا : بعد از بررسی
ثبت درخواست
سفارش گویندگی انگلیسی به بهنام عباسیان
زمان اجرا : بعد از بررسی
ثبت درخواست
سفارش گویندگی ترکی
زمان اجرا : بعد از بررسی
ثبت درخواست
سفارش گویندگی عربی
زمان اجرا : بعد از بررسی
ثبت درخواست
سفارش میکس و مستر صدای گوینده
زمان اجرا : بعد از بررسی
ثبت درخواست
سفارش میکس و مستر موزیک
زمان اجرا : بعد از بررسی
ثبت درخواست

لطفا برای کمک به بهبود خدمات مجموعه ما از طریق ستاره های رو به رو به ما رائ دهید.

تعداد: 0 - میانگین: 0 از ۵