نمونه کارهای خدمات معماری

تمامی فعالیت های معماری، تحت نظر مجموعه مهراز پردیس انجام می شود

سفارش خدمات طراحی به صورت آنلاین

نمونه کارهای طراحی دکوراسیون داخلی ادامه نمونه کار ها

طراحی دکوراسیون تئاتر سینما
طراحی دکوراسیون تئاتر سینما طراحی دکوراسیون تئاتر سینما
طراحی دکوراسیون گالری
طراحی دکوراسیون گالری طراحی دکوراسیون گالری
طراحی دکوراسیون کتابخانه
طراحی دکوراسیون کتابخانه طراحی دکوراسیون کتابخانه
طراحی دکوراسیون موزه
طراحی دکوراسیون موزه طراحی دکوراسیون موزه

نمونه کارهای طراحی اِلِمان ادامه نمونه کار ها

طراحی المان چوبی
طراحی المان چوبی طراحی المان چوبی
طراحی المان شهری ۱
طراحی المان شهری ۱ طراحی المان شهری ۱
طراحی المان شهری ۲
طراحی المان شهری ۲ طراحی المان شهری ۲
طراحی المان شهری ۳
طراحی المان شهری ۳ طراحی المان شهری ۳

نمونه کارهای طراحی نقشه و پلان ادامه نمونه کار ها

طراحی نقشه و پلان ۲
طراحی نقشه و پلان ۲ طراحی نقشه و پلان ۲
نقشه کشی
نقشه کشی نقشه کشی
طراحی پلان مجتمع خدماتی
طراحی پلان مجتمع خدماتی طراحی پلان مجتمع خدماتی

نمونه کارهای طراحی معماری داخلی ادامه نمونه کار ها

طراحی معماری آزمایشگاه
طراحی معماری آزمایشگاه طراحی معماری آزمایشگاه
طراحی معماری داروخانه 1
طراحی معماری داروخانه 1 طراحی معماری داروخانه 1
طراحی معماری داروخانه 2
طراحی معماری داروخانه 2 طراحی معماری داروخانه 2
طراحی معماری دفتر کار
طراحی معماری دفتر کار طراحی معماری دفتر کار

نمونه کارهای طراحی سه بعدی ( 3D MAX ) ادامه نمونه کار ها

نمونه کارهای طراحی نورپردازی ادامه نمونه کار ها

نورپردازی تئاتر سینما
نورپردازی تئاتر سینما نورپردازی تئاتر سینما
نورپردازی گالری
نورپردازی گالری نورپردازی گالری
نورپردازی موزه
نورپردازی موزه نورپردازی موزه
نورپردازی کتابخانه
نورپردازی کتابخانه نورپردازی کتابخانه

نمونه کارهای طراحی نمای ساختمان و محوطه ادامه نمونه کار ها

طراحی نمای گالری
طراحی نمای گالری طراحی نمای گالری
طراحی نمای مجتمع مسکونی
طراحی نمای مجتمع مسکونی طراحی نمای مجتمع مسکونی
طراحی نمای ویلا
طراحی نمای ویلا طراحی نمای ویلا
طراحی نمای فضاهای اداری ۱
طراحی نمای فضاهای اداری ۱ طراحی نمای فضاهای اداری ۱

لطفا برای کمک به بهبود خدمات مجموعه ما از طریق ستاره های رو به رو به ما رائ دهید.

تعداد: 53 - میانگین: 4.7 از ۵