شرکت کارخانجات ریسندگی، بافندگی و پوشاک جامعه با بیش از سه دهه فعالیت درخشان در حوزه نساجی، در سال 1364 بر اساس نیاز جامعه ایرانی بنا گردیده و مجموعه ای کاملا غیر انتفاعی است .
این مجموعه یکی از بزرگترین کارخانجات تولید کننده پارچه فاستونی و پوشاک در ایران است که با بکارگیری آخرین فناوری صنعت نساجی جهان و نیز نوآوری در تولید، در سایه مدیریت علمی، فعال و پویا توانسته است امروزه نقطه درخشانی از یک صنعت بزرگ شود، که تولیدات آن از نظر کیفی با بهترین محصولات فاستونی دنیا رقابت کند.
 رئیس هیئت مدیره : جناب حاج آقای علاء میر محمد صادقی
نایب رئیس هیئت مدیره : جناب آقای دکتر یحیی آل اسحاق
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره: جناب آقای دکتر محمد رضا مصلحی
عضو هیئت مدیره: جناب آقای دکتر علیرضا ظهره وند

 

نمونه پروژه های به انجام رسیده در طراحی آنلاین :

طراحی سایت فروشگاهی جامعه
طراحی سایت فروشگاهی جامعه طراحی سایت فروشگاهی جامعه
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 3۸
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 3۸ عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 3۸
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 3۹
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 3۹ عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 3۹
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 26
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 26 عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 26
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 2۷
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 2۷ عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 2۷
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 2۸
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 2۸ عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 2۸
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 2۹
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 2۹ عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 2۹
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - ۳۰
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - ۳۰ عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - ۳۰
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 31
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 31 عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 31
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 3۲
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 3۲ عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 3۲
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 33
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 33 عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 33
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 3۴
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 3۴ عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 3۴
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 3۵
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 3۵ عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 3۵
عکاسی از کمربند - 01
عکاسی از کمربند - 01 عکاسی از کمربند - 01
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 01
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 01 عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 01
عکاسی از شلوار پارچه ای - 01
عکاسی از شلوار پارچه ای - 01 عکاسی از شلوار پارچه ای - 01
عکاسی از کفش زنانه - 01
عکاسی از کفش زنانه - 01 عکاسی از کفش زنانه - 01
عکاسی از جوراب مردانه - 01
عکاسی از جوراب مردانه - 01 عکاسی از جوراب مردانه - 01
عکاسی از مانتو زنانه - 01
عکاسی از مانتو زنانه - 01 عکاسی از مانتو زنانه - 01
عکاسی از شلوار جین - 01
عکاسی از شلوار جین - 01 عکاسی از شلوار جین - 01
عکاسی از پارچه - 01
عکاسی از پارچه - 01 عکاسی از پارچه - 01
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 01
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 01 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 01
عکاسی از کمربند - 02
عکاسی از کمربند - 02 عکاسی از کمربند - 02
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 02
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 02 عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 02
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 02
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 02 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 02
عکاسی از شلوار جین - 02
عکاسی از شلوار جین - 02 عکاسی از شلوار جین - 02
عکاسی از پارچه - 02
عکاسی از پارچه - 02 عکاسی از پارچه - 02
عکاسی از شلوار پارچه ای - 02
عکاسی از شلوار پارچه ای - 02 عکاسی از شلوار پارچه ای - 02
عکاسی از کفش مردانه - 02
عکاسی از کفش مردانه - 02 عکاسی از کفش مردانه - 02
عکاسی از مانتو زنانه - 02
عکاسی از مانتو زنانه - 02 عکاسی از مانتو زنانه - 02
عکاسی از جوراب مردانه - 02
عکاسی از جوراب مردانه - 02 عکاسی از جوراب مردانه - 02
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 03
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 03 عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 03
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 04
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 04 عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 04
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 05
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 05 عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 05
عکاسی از کمربند - 03
عکاسی از کمربند - 03 عکاسی از کمربند - 03
عکاسی از کمربند - 04
عکاسی از کمربند - 04 عکاسی از کمربند - 04
عکاسی از پارچه - 03
عکاسی از پارچه - 03 عکاسی از پارچه - 03
عکاسی از کفش زنانه - 03
عکاسی از کفش زنانه - 03 عکاسی از کفش زنانه - 03
عکاسی از کفش مردانه - 04
عکاسی از کفش مردانه - 04 عکاسی از کفش مردانه - 04
عکاسی از مانتو زنانه - 03
عکاسی از مانتو زنانه - 03 عکاسی از مانتو زنانه - 03
عکاسی از جوراب مردانه - 03
عکاسی از جوراب مردانه - 03 عکاسی از جوراب مردانه - 03
عکاسی از شلوار پارچه ای - 03
عکاسی از شلوار پارچه ای - 03 عکاسی از شلوار پارچه ای - 03
عکاسی از شلوار جین - 03
عکاسی از شلوار جین - 03 عکاسی از شلوار جین - 03
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 03
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 03 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 03
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 04
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 04 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 04
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 05
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 05 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 05
عکاسی از کفش مردانه - 05
عکاسی از کفش مردانه - 05 عکاسی از کفش مردانه - 05
عکاسی از کفش زنانه - 06
عکاسی از کفش زنانه - 06 عکاسی از کفش زنانه - 06
عکاسی از جوراب مردانه - 04
عکاسی از جوراب مردانه - 04 عکاسی از جوراب مردانه - 04
عکاسی از جوراب مردانه - 05
عکاسی از جوراب مردانه - 05 عکاسی از جوراب مردانه - 05
عکاسی از مانتو زنانه - 04
عکاسی از مانتو زنانه - 04 عکاسی از مانتو زنانه - 04
عکاسی از شلوار پارچه ای - 04
عکاسی از شلوار پارچه ای - 04 عکاسی از شلوار پارچه ای - 04
عکاسی از شلوار جین - 04
عکاسی از شلوار جین - 04 عکاسی از شلوار جین - 04
عکاسی از پارچه - 04
عکاسی از پارچه - 04 عکاسی از پارچه - 04
عکاسی از کمربند - 05
عکاسی از کمربند - 05 عکاسی از کمربند - 05
عکاسی از کمربند - 06
عکاسی از کمربند - 06 عکاسی از کمربند - 06
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 06
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 06 عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 06
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 07
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 07 عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 07
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 08
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 08 عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 08
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 09
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 09 عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 09
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 06
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 06 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 06
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 07
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 07 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 07
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 08
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 08 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 08
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 09
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 09 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 09
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 10
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 10 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 10
عکاسی از مانتو زنانه - 05
عکاسی از مانتو زنانه - 05 عکاسی از مانتو زنانه - 05
عکاسی از جوراب مردانه - 06
عکاسی از جوراب مردانه - 06 عکاسی از جوراب مردانه - 06
عکاسی از جوراب مردانه - 07
عکاسی از جوراب مردانه - 07 عکاسی از جوراب مردانه - 07
عکاسی از کفش مردانه - 07
عکاسی از کفش مردانه - 07 عکاسی از کفش مردانه - 07
عکاسی از کفش مردانه - 08
عکاسی از کفش مردانه - 08 عکاسی از کفش مردانه - 08
عکاسی از شلوار پارچه ای - 05
عکاسی از شلوار پارچه ای - 05 عکاسی از شلوار پارچه ای - 05
عکاسی از شلوار جین - 05
عکاسی از شلوار جین - 05 عکاسی از شلوار جین - 05
عکاسی از پارچه - 05
عکاسی از پارچه - 05 عکاسی از پارچه - 05
عکاسی از کمربند - 07
عکاسی از کمربند - 07 عکاسی از کمربند - 07
عکاسی از کمربند - 08
عکاسی از کمربند - 08 عکاسی از کمربند - 08
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 10
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 10 عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 10
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 11
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 11 عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 11
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 12
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 12 عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 12
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 13
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 13 عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 13
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 11
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 11 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 11
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 12
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 12 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 12
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 13
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 13 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 13
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 14
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 14 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 14
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 15
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 15 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 15
عکاسی از کمربند - 09
عکاسی از کمربند - 09 عکاسی از کمربند - 09
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 14
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 14 عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 14
عکاسی از پارچه - 06
عکاسی از پارچه - 06 عکاسی از پارچه - 06
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 16
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 16 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 16
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 17
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 17 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 17
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 18
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 18 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 18
عکاسی از شلوار جین - 06
عکاسی از شلوار جین - 06 عکاسی از شلوار جین - 06
عکاسی از شلوار پارچه ای - 06
عکاسی از شلوار پارچه ای - 06 عکاسی از شلوار پارچه ای - 06
عکاسی از مانتو زنانه - 06
عکاسی از مانتو زنانه - 06 عکاسی از مانتو زنانه - 06
عکاسی از جوراب مردانه - 08
عکاسی از جوراب مردانه - 08 عکاسی از جوراب مردانه - 08
عکاسی از کفش زنانه - 09
عکاسی از کفش زنانه - 09 عکاسی از کفش زنانه - 09
عکاسی از کفش زنانه - 10
عکاسی از کفش زنانه - 10 عکاسی از کفش زنانه - 10
عکاسی از مانتو زنانه - 07
عکاسی از مانتو زنانه - 07 عکاسی از مانتو زنانه - 07
عکاسی از کمربند - 10
عکاسی از کمربند - 10 عکاسی از کمربند - 10
عکاسی از جوراب مردانه - 09
عکاسی از جوراب مردانه - 09 عکاسی از جوراب مردانه - 09
عکاسی از کفش مردانه - 11
عکاسی از کفش مردانه - 11 عکاسی از کفش مردانه - 11
عکاسی از شلوار پارچه ای - 07
عکاسی از شلوار پارچه ای - 07 عکاسی از شلوار پارچه ای - 07
عکاسی از شلوار جین - 07
عکاسی از شلوار جین - 07 عکاسی از شلوار جین - 07
عکاسی از پارچه - 07
عکاسی از پارچه - 07 عکاسی از پارچه - 07
عکاسی از کمربند - 11
عکاسی از کمربند - 11 عکاسی از کمربند - 11
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 15
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 15 عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 15
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 16
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 16 عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 16
عکاسی از شلوار جین - 08
عکاسی از شلوار جین - 08 عکاسی از شلوار جین - 08
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 19
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 19 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 19
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 20
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 20 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 20
عکاسی از جوراب مردانه - 10
عکاسی از جوراب مردانه - 10 عکاسی از جوراب مردانه - 10
عکاسی از جوراب مردانه - 11
عکاسی از جوراب مردانه - 11 عکاسی از جوراب مردانه - 11
عکاسی از کفش مردانه - 12
عکاسی از کفش مردانه - 12 عکاسی از کفش مردانه - 12
عکاسی از کفش مردانه - 13
عکاسی از کفش مردانه - 13 عکاسی از کفش مردانه - 13
عکاسی از شلوار پارچه ای - 08
عکاسی از شلوار پارچه ای - 08 عکاسی از شلوار پارچه ای - 08
عکاسی از شلوار پارچه ای - 09
عکاسی از شلوار پارچه ای - 09 عکاسی از شلوار پارچه ای - 09
عکاسی از کمربند - 12
عکاسی از کمربند - 12 عکاسی از کمربند - 12
عکاسی از کمربند - 13
عکاسی از کمربند - 13 عکاسی از کمربند - 13
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 17
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 17 عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 17
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 18
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 18 عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 18
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 20
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 20 عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 20
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 19
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 19 عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 19
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 23
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 23 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 23
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 21
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 21 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 21
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 22
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 22 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 22
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 24
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 24 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 24
عکاسی از کفش مردانه - 14
عکاسی از کفش مردانه - 14 عکاسی از کفش مردانه - 14
عکاسی از جوراب مردانه - 12
عکاسی از جوراب مردانه - 12 عکاسی از جوراب مردانه - 12
عکاسی از پارچه - 08
عکاسی از پارچه - 08 عکاسی از پارچه - 08
عکاسی از کمربند - 14
عکاسی از کمربند - 14 عکاسی از کمربند - 14
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 21
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 21 عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 21
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 25
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 25 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 25
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 26
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 26 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 26
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 27
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 27 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 27
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 28
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 28 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 28
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 22
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 22 عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 22
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 23
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 23 عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 23
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 24
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 24 عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 24
عکاسی از کمربند - 15
عکاسی از کمربند - 15 عکاسی از کمربند - 15
عکاسی از کمربند - 16
عکاسی از کمربند - 16 عکاسی از کمربند - 16
عکاسی از جوراب مردانه - 13
عکاسی از جوراب مردانه - 13 عکاسی از جوراب مردانه - 13
عکاسی از کفش مردانه - 15
عکاسی از کفش مردانه - 15 عکاسی از کفش مردانه - 15
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 25
عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 25 عکاسی از لباس بچگانه پسرانه - 25
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 29
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 29 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 29
عکاسی از پارچه - 0۹
عکاسی از پارچه - 0۹ عکاسی از پارچه - 0۹
عکاسی از کمربند - 17
عکاسی از کمربند - 17 عکاسی از کمربند - 17
عکاسی از کمربند - 18
عکاسی از کمربند - 18 عکاسی از کمربند - 18
عکاسی از کمربند - 19
عکاسی از کمربند - 19 عکاسی از کمربند - 19
عکاسی از پارچه - 10
عکاسی از پارچه - 10 عکاسی از پارچه - 10
عکاسی از پارچه - 11
عکاسی از پارچه - 11 عکاسی از پارچه - 11
عکاسی از جوراب مردانه - 14
عکاسی از جوراب مردانه - 14 عکاسی از جوراب مردانه - 14
عکاسی از جوراب مردانه - 15
عکاسی از جوراب مردانه - 15 عکاسی از جوراب مردانه - 15
عکاسی از کفش مردانه - 16
عکاسی از کفش مردانه - 16 عکاسی از کفش مردانه - 16
عکاسی از کفش مردانه - 17
عکاسی از کفش مردانه - 17 عکاسی از کفش مردانه - 17
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 30
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 30 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 30
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 31
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 31 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 31
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 32
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 32 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 32
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 33
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 33 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 33
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 34
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 34 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 34
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 35
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 35 عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 35
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 3۶
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 3۶ عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 3۶
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 3۷
عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 3۷ عکاسی از لباس بچگانه دخترانه - 3۷