میشه برام امضا طراحی کنید ببینم، اگر خوشم اومد پرداخت کنم؟

خیر . با توجه به اینکه هر امضا نیاز به صرف زمان و خلاقیت برای ایده پردازی و اجرا داره، تنها سفارشاتی در لیست اجرا قرار میگیرن که ثبت کامل شده باشن و به هنگام ثبت سفارش پرداخت شده باشن.