تعرفه های طراحی بروشور

بروشور | لیفلت | تراکت آکاردئونی | پمفلت | فلایر | بروشور چند لت | بروشور دروازه ای | تراکت دو صفحه ای | تراکت تا شو | بروشور تا شده | بروشور محصول | بروشور خدمات

سفارش خدمات طراحی به صورت آنلاین
عنوان زمان اجرا : تعرفه سفارش
سفارش طراحی بروشور دو لت دو رو ۳ تا ۶ روز کاری
450,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی بروشور سه لت دو رو ۸ تا ۱۲ روز کاری
560,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی بروشور با ساختار اختصاصی ۱۲ تا ۱۸ روز کاری
860,000 تومان
ثبت سفارش
عنوان سفارش
سفارش طراحی بروشور دو لت دو رو
زمان اجرا : ۳ تا ۶ روز کاری
450,000 تومان
سفارش طراحی بروشور سه لت دو رو
زمان اجرا : ۸ تا ۱۲ روز کاری
560,000 تومان
سفارش طراحی بروشور با ساختار اختصاصی
زمان اجرا : ۱۲ تا ۱۸ روز کاری
860,000 تومان

لطفا برای کمک به بهبود خدمات مجموعه ما از طریق ستاره های رو به رو به ما رائ دهید.

تعداد: 61 - میانگین: 4.5 از ۵