تعرفه های طراحی کارت ویزیت

معجزه ای از جنس کاغذ که معرف شماست

کارت ویزیت | کارت پرسنلی | کارت شخصی | بیزینس کارت | کارت اعتباری | کارت معرف | کارت شناسایی | کارت شرکتی | کارت فروشگاه | کارت نمایشگاه | کارت شناسایی فردی | قیمت طراحی کارت ویزیت | هزینه طراحی کارت ویزیت | کارت ویزیت اختصاصی | طراحی کارت ویزیت شخصی

سفارش خدمات طراحی به صورت آنلاین
عنوان زمان اجرا : تعرفه سفارش
سفارش طراحی کارت ویزیت دو رو ۲ تا ۴ روز کاری
199,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی کارت ویزیت یک رو ۲ تا ۴ روز کاری
145,000 تومان
ثبت سفارش
طراحی کارت ویزیت برش اختصاصی 3 الی 5 روز کاری
259,000 تومان
ثبت سفارش
عنوان سفارش
سفارش طراحی کارت ویزیت دو رو
زمان اجرا : ۲ تا ۴ روز کاری
199,000 تومان
سفارش طراحی کارت ویزیت یک رو
زمان اجرا : ۲ تا ۴ روز کاری
145,000 تومان
طراحی کارت ویزیت برش اختصاصی
زمان اجرا : 3 الی 5 روز کاری
259,000 تومان

لطفا برای کمک به بهبود خدمات مجموعه ما از طریق ستاره های رو به رو به ما رائ دهید.

تعداد: 110 - میانگین: 4.5 از ۵