اگر برای کسب و کار خودتون نیاز به وبسایت دارید، ما بهتون مشاوره رایگان میدیم.

تعرفه های طراحی پست اینستاگرام

طراحی پست شبکه اجتماعی | تبلیغات شبکه اجتماعی | قیمت پست اینستاگرام | قیمت طراحی پست

سفارش خدمات طراحی به صورت آنلاین
عنوان زمان اجرا : تعرفه سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام ۲ تا ۳ روز کاری
150,000 تومان 99,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی کاور IGTV ۲ تا ۳ روز کاری
190,000 تومان 100,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی کاور پست اینستاگرام ۲ تا ۳ روز کاری
150,000 تومان 99,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام – ۳ اسلایدی ۵ تا ۷ روز کاری
380,000 تومان 220,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام – ۵ اسلایدی ۷ تا ۹ روز کاری
560,000 تومان 280,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام – ۱۰ اسلایدی ۸ تا ۱۰ روز کاری
975,000 تومان 675,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام – ۲ اسلایدی ۴ تا ۶ روز کاری
280,000 تومان 190,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پازل ۳ قسمتی ۳ تا ۴ روز کاری
260,000 تومان 267,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پازل ۶ قسمتی ۴ تا ۷ روز کاری
450,000 تومان 400,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پازل ۹ قسمتی ۵ تا ۸ روز کاری
650,000 تومان 600,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پکیج ۵۰ عددی ۳۰ روز کاری
4,250,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پکیج ۱۰۰ عددی ۶۰ روز کاری
8,500,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پکیج ۲۰ عددی ۱۰ روز کاری
1,700,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پکیج 3۰ عددی ۱۰ روز کاری
2,550,000 تومان
ثبت سفارش
عنوان سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام
زمان اجرا : ۲ تا ۳ روز کاری
150,000 تومان 99,000 تومان
سفارش طراحی کاور IGTV
زمان اجرا : ۲ تا ۳ روز کاری
190,000 تومان 100,000 تومان
سفارش طراحی کاور پست اینستاگرام
زمان اجرا : ۲ تا ۳ روز کاری
150,000 تومان 99,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – ۳ اسلایدی
زمان اجرا : ۵ تا ۷ روز کاری
380,000 تومان 220,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – ۵ اسلایدی
زمان اجرا : ۷ تا ۹ روز کاری
560,000 تومان 280,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – ۱۰ اسلایدی
زمان اجرا : ۸ تا ۱۰ روز کاری
975,000 تومان 675,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – ۲ اسلایدی
زمان اجرا : ۴ تا ۶ روز کاری
280,000 تومان 190,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پازل ۳ قسمتی
زمان اجرا : ۳ تا ۴ روز کاری
260,000 تومان 267,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پازل ۶ قسمتی
زمان اجرا : ۴ تا ۷ روز کاری
450,000 تومان 400,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پازل ۹ قسمتی
زمان اجرا : ۵ تا ۸ روز کاری
650,000 تومان 600,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پازل ۱۲ قسمتی
زمان اجرا : ۶ تا ۹ روز کاری
672,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پازل ۱۵ قسمتی
زمان اجرا : ۶ تا ۹ روز کاری
840,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پازل ۱۸ قسمتی
زمان اجرا : ۹ تا ۱۲ روز کاری
999,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پکیج ۵۰ عددی
زمان اجرا : ۳۰ روز کاری
4,250,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پکیج ۱۰۰ عددی
زمان اجرا : ۶۰ روز کاری
8,500,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پکیج ۲۰ عددی
زمان اجرا : ۱۰ روز کاری
1,700,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پکیج 3۰ عددی
زمان اجرا : ۱۰ روز کاری
2,550,000 تومان

لطفا برای کمک به بهبود خدمات مجموعه ما از طریق ستاره های رو به رو به ما رائ دهید.

تعداد: 99 - میانگین: 4.5 از ۵