این روزها که دسترسی به پیامرسان ها سخت شده،‌ بهترین راه ارتباطی با تیم ما از طریق پنل گفتگوی آنلاین (دایره نارنجی پایین سمت چپ سایت) هست. اینجا کلیک کنید

تعرفه های طراحی پست اینستاگرام

طراحی پست شبکه اجتماعی | تبلیغات شبکه اجتماعی | قیمت پست اینستاگرام | قیمت طراحی پست

سفارش خدمات طراحی به صورت آنلاین
عنوان زمان اجرا : تعرفه سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام ۲ تا ۳ روز کاری
190,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی قالب کاور اینستاگرام / یوتیوب ۲ تا ۳ روز کاری
255,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی کاور پست اینستاگرام ۲ تا ۳ روز کاری
220,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام – ۳ اسلایدی ۵ تا ۷ روز کاری
484,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام – ۵ اسلایدی ۷ تا ۹ روز کاری
778,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام – ۱۰ اسلایدی ۸ تا ۱۰ روز کاری
1,595,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام – ۲ اسلایدی ۴ تا ۶ روز کاری
323,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پازل ۳ قسمتی ۳ تا ۴ روز کاری
290,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پازل ۶ قسمتی ۴ تا ۷ روز کاری
490,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پازل ۹ قسمتی ۵ تا ۸ روز کاری
690,000 تومان
ثبت سفارش
طراحی پست و استوری همسان اینستاگرام 1 الی 3 روز کاری
380,000 تومان 320,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پکیج ۵۰ عددی ۳۰ روز کاری
7,990,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پکیج ۱۰۰ عددی ۶۰ روز کاری
15,950,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پکیج ۲۰ عددی ۱۰ روز کاری
2,660,000 تومان
ثبت سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پکیج 3۰ عددی ۱۰ روز کاری
4,850,000 تومان
ثبت سفارش
عنوان سفارش
سفارش طراحی پست اینستاگرام
زمان اجرا : ۲ تا ۳ روز کاری
190,000 تومان
سفارش طراحی قالب کاور اینستاگرام / یوتیوب
زمان اجرا : ۲ تا ۳ روز کاری
255,000 تومان
سفارش طراحی کاور پست اینستاگرام
زمان اجرا : ۲ تا ۳ روز کاری
220,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – ۳ اسلایدی
زمان اجرا : ۵ تا ۷ روز کاری
484,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – ۵ اسلایدی
زمان اجرا : ۷ تا ۹ روز کاری
778,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – ۱۰ اسلایدی
زمان اجرا : ۸ تا ۱۰ روز کاری
1,595,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – ۲ اسلایدی
زمان اجرا : ۴ تا ۶ روز کاری
323,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پازل ۳ قسمتی
زمان اجرا : ۳ تا ۴ روز کاری
290,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پازل ۶ قسمتی
زمان اجرا : ۴ تا ۷ روز کاری
490,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پازل ۹ قسمتی
زمان اجرا : ۵ تا ۸ روز کاری
690,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پازل ۱۲ قسمتی
زمان اجرا : ۶ تا ۹ روز کاری
672,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پازل ۱۵ قسمتی
زمان اجرا : ۶ تا ۹ روز کاری
840,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پازل ۱۸ قسمتی
زمان اجرا : ۹ تا ۱۲ روز کاری
999,000 تومان
طراحی پست و استوری همسان اینستاگرام
زمان اجرا : 1 الی 3 روز کاری
380,000 تومان 320,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پکیج ۵۰ عددی
زمان اجرا : ۳۰ روز کاری
7,990,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پکیج ۱۰۰ عددی
زمان اجرا : ۶۰ روز کاری
15,950,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پکیج ۲۰ عددی
زمان اجرا : ۱۰ روز کاری
2,660,000 تومان
سفارش طراحی پست اینستاگرام – پکیج 3۰ عددی
زمان اجرا : ۱۰ روز کاری
4,850,000 تومان

لطفا برای کمک به بهبود خدمات مجموعه ما از طریق ستاره های رو به رو به ما رائ دهید.

تعداد: 112 - میانگین: 4.4 از ۵