مهدی خطیری

Mehdi Khatiri

CEO Co-Founder

کارشناس نرم افزار کامپیوتره با بیش از ده سال سابقه برنامه نویسی تحت وب و طراحی وب سایت. در زمینه برنامه ریزی، تهیه طرح اجرایی و برنامه نویسی سیستم های مدیریتی محتوای وب سایت ها متخصصه، به کارش علاقمنده و براش وقت زیادی میذاره. یه مشاور اینترنتی به تمام معناست و توی کارش خبره اس.

بیوگرافی

کارشناس نرم افزار کامپیوتره با بیش از ده سال سابقه برنامه نویسی تحت وب و طراحی وب سایت. در زمینه برنامه ریزی، تهیه طرح اجرایی و برنامه نویسی سیستم های مدیریتی محتوای وب سایت ها متخصصه، به کارش علاقمنده و براش وقت زیادی میذاره. یه مشاور اینترنتی به تمام معناست و توی کارش خبره اس.