رومینا روهنده

Romina Roohandeh

Front-end Developer Wordpress Developer

رومینا روهنده

رومینا یه دختر کاردرسته که حسابی توی کارش با انگیزه و با برنامه و موفقه. کارشناس نرم افزار کامپیوتره و بیش از ۵ ساله که بطور حرفه ای روی بخش برنامه نویسی FrontEnd سایت ها کار میکنه. همیشه هدست تو گوششه و با تمرکز کامل کاراشو انجام میده. مهربون، با معرفت و با احساسه و برای همه تایم های کاری و تایم های آزادش برنامه ریزی داره.

بیوگرافی

رومینا یه دختر کاردرسته که حسابی توی کارش با انگیزه و با برنامه و موفقه. کارشناس نرم افزار کامپیوتره و بیش از ۵ ساله که بطور حرفه ای روی بخش برنامه نویسی FrontEnd سایت ها کار میکنه. همیشه هدست تو گوششه و با تمرکز کامل کاراشو انجام میده. مهربون، با معرفت و با احساسه و برای همه تایم های کاری و تایم های آزادش برنامه ریزی داره. برای آینده اش برنامه ریزی داره و اکثر اوقات داره برای رسیدن به هدف آینده اش تلاش میکنه.