ضمن تبریک سال نو، ما در ایام تعطیلات قرنطینه آنلاین هستیم، سفارش میپذیریم و پشتیبانی خدمات رو ارائه میدیم.

صوفی پراینده

Soufi Parayande

Graphic Designer

صوفی پراینده یکی از اعضای خلاق تیم طراحی گرافیکه. توی کارش وهدفش جدیه و همیشه در سکوت کارهاشو انجام میده و نهایت تمرکزش رو برای انجام پروژه هاش به کار میگیره. برای انجام تک تک پروژه هاش فکر شده عمل میکنه و جدای بر طراحی گرافیک، به خروجی طرح واسه مشتری هم فکر میکنه. همین موضوع باعث میشه که همیشه یک نکته خاص و جالب توجه توی طراحیاش باشه.

بیوگرافی

صوفی پراینده یکی از اعضای خلاق تیم طراحی گرافیکه. توی کارش وهدفش جدیه و همیشه در سکوت کارهاشو انجام میده و نهایت تمرکزش رو برای انجام پروژه هاش به کار میگیره. برای انجام تک تک پروژه هاش فکر شده عمل میکنه و جدای بر طراحی گرافیک، به خروجی طرح واسه مشتری هم فکر میکنه. همین موضوع باعث میشه که همیشه یک نکته خاص و جالب توجه توی طراحیاش باشه.