طراحی کاراکتر آدامس پیورگام

آدامس بدون مواد قندی

صفحه اصلی > Portfolio > طراحی گرافیک > طراحی کاراکتر | تصویرسازی > طراحی کاراکتر آدامس پیورگام

مشخصات پروژه

نام: طراحی کاراکتر آدامس پیورگام
تاریخ پروژه: ۱۳۹۴

اجرا کننده: محمود جوادی

نرم افزارهای به کار گرفته شده :
Adobe Photoshop

از مجموعه نمونه کارهای :

پروژه های مرتبط